Vrijblijvende kennismaking

Maatwerk offerte

Persoonlijk advies

Begeleiding van ontwerp tot realisatie

Waarom kiest u bij een aanbouw voor E3DV?

U wilt een aanbouw of uitbouw gaan realiseren. Bij bouwkundig tekenbureau E3DV bent u verzekerd van deskundig advies. Het eerste adviesgesprek is hierbij altijd kosteloos. Wij komen bij u langs op locatie om uw wensen te bespreken en adviseren u over de mogelijkheden. Ook gaan wij voor u na of er voor uw aanbouw een vergunning nodig is en zorgen voor de benodigde documenten.

Door onze jarenlange ervaring weten wij u op de juiste manier te adviseren en staan wij goed aangeschreven bij tal van gemeenten. Dit bespaart u veel tijd. Ook de aannemer weet met onze bouwkundige tekeningen precies wat er moet worden gebouwd en kan hiermee direct aan de slag. Vragen en problemen tijdens de realisatie (waarbij vaak extra kosten gemaakt worden en vertragingen optreden) worden hierdoor voorkomen.  

Iedere aanbouw of uitbouw is anders en wij zien het als onze uitdaging om per project de aanbouw te ontwerpen die volledig volgens uw wensen kan worden uitgevoerd, binnen de mogelijkheden die er zijn.

Aanbouw projecten

In 4 stappen van offerte naar de realisatie van uw aanbouw

Stap 1 - Vrijblijvende kennismaking

Wilt u een aanbouw of uitbouw realiseren? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking! Tijdens dit gesprek kunt u uw wensen toelichten en denken wij actief mee naar mogelijke oplossingen. Ook kunnen wij adviseren over vergunningsvrije mogelijkheden. Vaak kan dit al binnen een week!

Stap 2 - Ontwerpfase

Het ontwerpen van de aanbouw die perfect aansluit bij uw wensen. Het ontwerp wordt persoonlijk teruggekoppeld met u, zodat alle wensen en ideeën zijn verwerkt volgens de mogelijkheden die er zijn. Hierin zullen wij u waar nodig kunnen adviseren, keuzemogelijkheden uitwerken en aan u voorleggen.

Stap 3 - Bouwkundige uitwerking

Is het ontwerp helemaal naar wens? Dan zorgen wij voor de volledige bouwkundige uitwerking van uw project. In deze fase worden ook de constructieberekeningen uitgewerkt. Indien er een vergunning nodig is kan deze nu worden aangevraagd. Dit proces nemen wij u volledig uit handen!

Stap 4 - Oplevering en realisatie

De aannemer kan aan de slag! Met de door ons geleverde tekeningen weet de aannemer precies hoe er gebouwd moet gaan worden. Wilt u dat wij tijdens de bouw ook nog betrokken blijven? Vraag ons dan naar de mogelijkheden op het gebied van bouwbegeleiding.

Laten we aan de slag gaan!

Snel contact en een vrijblijvende offerte op maat!

Laat uw gegevens achter

Dan bellen we u binnen 1 werkdag terug.

Reacties van onze klanten

 

Veelgestelde vragen

Waar moet ik met mijn aanbouwplan rekening mee houden?
De extra ruimte die u bij de woning betrekt door middel van een aanbouw kunt u gebruiken als extra oppervlakte bij uw woonkamer, of als extra ruimte met een andere functie, waar u momenteel ruimte voor tekort komt. Naast het vergroten van het woongenot heeft een woning met een goed ontworpen aanbouw extra waarde.

Als u gaat voor een aanbouw dan dient u rekening te houden met: Het Bestemmingsplan. Dit is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven. In een bestemmingsplan worden de gebruiks- en de bouwmogelijkheden vastgelegd voor een gebied. Het bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument. Het Rijk en de provincie kunnen ook bestemmingsplannen opstellen. E3DV zal voorafgaand aan de werkzaamheden onderzoek doen naar de regels uit het geldende bestemmingsplan en dit meenemen in het ontwerpproces. Wij checken tevens welke vergunningen benodigd zijn en kunnen deze voor u aanvragen.

Het Bouwbesluit. Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd aan die voorschriften voldoen. E3DV blijft continue op de hoogte van wijzigingen in het Bouwbesluit en zorgt dat het ontwerp van uw aanbouw voldoet aan de geldende voorschriften.

Zijn er geen beschikbare tekeningen? Dan moet de huidige situatie eerst goed in kaart worden gebracht en zal er extra tijd nodig zijn in de eerste fase.

Daarnaast heeft de locatie van de aanbouw ook invloed op de kosten. Wordt de aanbouw op een lastige plaats gebouwd of in een aparte hoek aan het huis? Dan zal er extra aandacht besteed moeten worden aan de detaillering. Ook heeft u soms een vergunning bij uw gemeente nodig waarbij extra tekenwerk of constructieberekeningen worden gevraagd.

De mate van detaillering en afwerking is vanzelfsprekend ook een factor die meespeelt. Wilt u een unieke uitbouw die afwijkt van de “standaard”, dan zal de ontwerpfase meer tijd in beslag nemen.

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek op locatie bespreken wij uw plannen en leggen alle uitgangspunten vast. Na dit gesprek ontvangt u van ons binnen een werkdag een maatwerk offerte.

De kosten worden door ons volledig per fase uitgewerkt. Zo is het voor u overzichtelijk welke werkzaamheden bij welke fase uitgevoerd worden.
Waarom kiest u voor E3DV?
Onze kracht ligt bij het persoonlijke contact. Het eerste adviesgesprek is altijd kosteloos. Wij komen bij u langs op locatie om uw wensen te bespreken en adviseren u over de mogelijkheden. Vervolgens werken wij uw plannen samen met u nauwkeurig uit naar een definitief ontwerp.

Wij gaan voor u na of voor uw project een Omgevingsvergunning nodig is en zorgen voor de benodigde tekeningen en documenten. Ook wordt er in een vroeg stadium al getoetst op de regels in het Bouwbesluit. Naast het indienen van de vergunningaanvraag treden wij ook op als aanspreekpunt voor de gemeente.

Bouwkundig tekenbureau E3DV levert uw bouwkundig tekenwerk in iedere fase van het bouwproces en volgens de gangbare technische standaarden. Door onze jarenlange ervaring weten wij u op de juiste manier te adviseren en staan wij goed aangeschreven bij verschillende gemeenten. Met bouwtekeningen van E3DV is de kans dat uw aanvraag door de gemeente meteen in behandeling wordt genomen, vele malen groter. Dit bespaart u veel tijd en zorgt ervoor dat u vlot kunt starten met uw bouwplannen.

Ook de aannemer weet met onze tekeningen precies wat er moet worden gebouwd en kan hiermee direct aan de slag. Dit voorkomt vraagstukken en problemen (extra kosten en vertraging) tijdens de realisatie.

Iedere aanbouw is anders en wij zien het als onze uitdaging om per project de aanbouw te ontwerpen die volledig volgens uw wensen kan worden uitgevoerd, binnen de mogelijkheden die er zijn. Tijdens het ontwerptraject zullen wij u vanuit onze ervaring kunnen adviseren over verschillende keuzes voor materialen, bouwmethode, indeling en afwerking van de aanbouw. Ook adviseren wij u bij de keuze van de constructie en installaties.
Wat kost een bouwtekening laten maken van een aanbouw?
De kosten voor het maken van een bouwtekening hangt allereerst af van uw wensen voor de aanbouw en met de beschikbare tekeningen van de huidige situatie van uw huis.

Zijn er geen beschikbare tekeningen? Dan moet de huidige situatie eerst goed in kaart worden gebracht en zal er extra tijd nodig zijn in de eerste fase.

Daarnaast heeft de locatie van de aanbouw ook invloed op de kosten. Wordt de aanbouw op een lastige plaats gebouwd of in een aparte hoek aan het huis? Dan zal er extra aandacht besteed moeten worden aan de detaillering. Ook heeft u soms een vergunning bij uw gemeente nodig waarbij extra tekenwerk of constructieberekeningen worden gevraagd.

De mate van detaillering en afwerking is vanzelfsprekend ook een factor die meespeelt. Wilt u een unieke uitbouw die afwijkt van de “standaard”, dan zal de ontwerpfase meer tijd in beslag nemen.

In een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek op locatie bespreken wij uw plannen en leggen alle uitgangspunten vast. Na dit gesprek ontvangt u van ons binnen één werkdag een maatwerk offerte.

De kosten worden door ons volledig per fase uitgewerkt. Zo is het voor u overzichtelijk welke werkzaamheden bij welke fase uitgevoerd worden.
Mag ik vergunningsvrij uitbouwen?
Vaak kan aan de achterzijde van een woning vergunningsvrij worden gebouwd tot 4 meter diep. Wilt u aan de voorzijde van de woning bouwen? Dan is een Omgevingsvergunning altijd verplicht.

Om een aanbouw te kunnen bouwen is het raadzaam om een bouwtekening te maken. Een aanbouw is in enkele gevallen vergunningsvrij, maar kan ook vergunning plichtig zijn als u buiten de vrijgestelde regels treedt.

Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt door E3DV een vergunningscheck uitgevoerd. Er wordt getoetst aam de geldende regels waaraan het bouwwerk moet voldoen om vergunningsvrij te mogen worden gerealiseerd. Dit heeft naast de afmetingen en hoogte van de aanbouw ook te maken met de al gerealiseerde bouwwerken op het erf, het gebruik van de aanbouw, de afmetingen van de bestaande woning en de oppervlakte van het achtererf.

Indien de aanbouw vergunningsvrij kan worden gerealiseerd, kunnen we meteen overgaan tot het uitwerken van de bouwtekeningen voor de aannemer.
Als ik een vergunning nodig heb, hoe gaat dat in zijn werk?
Indien er een vergunning nodig is vraagt E3DV voor u de Omgevingsvergunning Bouwen aan bij uw gemeente. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een aanbouw heeft de gemeente de volgende bouwtekeningen nodig van zowel de bestaande als de nieuwe situatie, op schaal, voorzien van gedetailleerde maatvoering en berekeningen, waar nodig:

- Situatieschets

- Gevelaanzichten

- Plattegronden

- Doorsneden

- Slooptekening

- Constructietekeningen

- Constructieberekeningen

- Funderingstekening

- Principedetails

- Ventilatieberekeningen

- Daglichtberekeningen

- Materiaalaanduiding van de aanbouw

- Toetsing van het plan aan het geldende bouwbesluit:

- Oppervlakte en inhoud berekening van de huidige en nieuwe situatie

- Brandveiligheid eisen branddoorslag en brandoverslag en aanduiding rookmelders

E3DV treedt hierbij op als gemachtigde en is direct aanspreekpunt voor voorkomende inhoudelijke en technische vragen vanuit de gemeente. Zodoende ontstaat geen vertraging en nemen wij uw zorgen in deze fase volledig over. U als opdrachtgever wordt zowel door de gemeente als door ons steeds volledig op de hoogte gehouden over de voortgang.
Hoe lang duurt de uitwerking van het tekenwerk?
Zodra een definitief ontwerp van de aanbouw met u is bepaald, wordt deze bouwtechnisch uitgewerkt. Deze bouwtekeningen zijn vanaf de start doorgaans binnen 3 weken klaar.

Vervolgens zijn er gemiddeld genomen nog 2 weken nodig voor bepaalde constructieberekeningen, die overigens niet voor ieder bouwproject nodig zijn.

De duur is afhankelijk van de complexiteit van het tekenwerk en de mate van detaillering. Dit neemt meer tijd in beslag dan een voorlopig- of schetsontwerp.

Ook is de tijdsduur afhankelijk van hoe snel uzelf de toegestuurde stukken kunt beoordelen en een eventuele terugkoppeling kunt geven. Vraag daarom geheel vrijblijvend een adviesgesprek aan, zodat u weet wanneer u de tekeningen voor uw aanbouw krijgt opgeleverd.
Hoelang duurt het voordat de gemeente de vergunning verleent?
Hoelang de gemeente nodig heeft om de aanvraag te beoordelen hangt af van de drukte en capaciteit van uw gemeente.

Wel dient iedere gemeente rekening te houden met wettelijke beslistermijnen. De gemeente is verplicht om binnen 8 weken na het indienen de aanvraag te beoordelen. Deze termijn mogen ze éénmalig met 6 weken verlengen. Bij een aanbouw is dit echter zelden het geval en zal de beoordeling ruim binnen de 8 weken plaatsvinden.

E3DV heeft ruime ervaring met het aanvragen van de Omgevingsvergunning en weet precies wat een gemeente nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Op deze manier zal de aanvraag weinig tot geen vertragingen oplopen omdat alle gevraagde informatie duidelijk op alle tekeningen wordt vermeld.
Wat rekent de gemeente voor een vergunningaanvraag?
De kosten die een gemeente in rekening brengt bij u als opdrachtgever worden legeskosten genoemd. Deze hoogte van de legeskosten verschillen per gemeente.

Er is echter wel een indicatie te geven van de kosten voor het aanvragen van een vergunning voor uw aanbouw. De vergunning is vaak 2% van de totale geschatte kosten van de aanbouw.

Wat heb ik nodig voor de aannemer?
De aannemer kan aan de slag met dezelfde bouwtekeningen die nodig zijn voor een vergunningaanvraag. Ook als u de aanbouw vergunningsvrij mag realiseren is er een bouwtekening nodig. Op deze manier weet de aannemer precies hoe er moet worden gebouwd en zorgen de tekeningen voor duidelijkheid tijdens de realisatie van het project. Dit voorkomt vraagstukken en problemen die zorgen voor vertraging en extra kosten. Ook bent u verplicht om constructieberekeningen te laten uitvoeren bij constructieve wijzigingen aan de bestaande woning.

Let op: Een vergunningsvrij bouwwerk betekent niet een regelvrij bouwwerk. De aanbouw zal nog steeds aan de regels uit het Bouwbesluit moeten voldoen. E3DV zorgt dat uw aanbouw volgens de geldende regels wordt ontworpen en uitgewerkt.

Er is bijvoorbeeld altijd een tekening van de fundering nodig om een aanvraag voor een aanbouw goedgekeurd te krijgen door uw gemeente. Een tekening voor de fundering van een aanbouw zal worden uitgewerkt door de constructeur. Het is belangrijk om dit soort bouwtekeningen door een specialist te laten maken om later bouwkundige problemen met uw aanbouw te voorkomen.

In een funderingstekening staat o.a. de informatie over de aanlegdiepte, betonkwaliteit, wapening en aansluiting met het bestaande woonhuis aangegeven.
Wat kan ik zelf doen om de doorlooptijd te verkorten of kosten te besparen?
Maak goed gebruik van uw eerste kennismakingsgesprek met E3DV, dit is vrijblijvend en kosteloos. Dit gesprek dient ervoor om een goede inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid werk.

Plan dit gesprek bij voorkeur op de locatie waar u wilt verbouwen, zodat een eerste indruk kan worden gevormd van de bestaande situatie en de mogelijkheden. Uw wensen worden hierbij besproken en de eerste schetsen kunnen worden gemaakt. U ontvangt na ons gesprek een terugkoppeling van de uitgangspunten en een passende en scherpe offerte, uitgewerkt per fase.

Heeft u heeft zelf al een ontwerp of een schets, dan is het mogelijk om sneller dan gebruikelijk toe te werken naar een definitief plan. Wat hierbij ook helpt is om vooraf referentiebeelden te verzamelen van aanbouwen die u aanspreken.

Heeft u al (bruikbare) tekeningen van de bestaande woning in uw bezit, dan spaart dat tijd bij het opnemen van de huidige situatie. De gemeente zal vragen naar tekeningen van de bestaande en nieuwe situatie.

De aannemer weet met onze tekeningen precies wat er moet worden gebouwd en kan hiermee direct aan de slag. Dit voorkomt vraagstukken, tijdverlies en problemen (extra kosten) tijdens de realisatie.

Door te kiezen voor E3DV bespaart u in elk geval een dure architect. Iedere aanbouw is anders en wij zien het als onze uitdaging om per project de aanbouw te ontwerpen die volledig volgens uw wensen kan worden uitgevoerd, binnen de mogelijkheden die er zijn. Tijdens het ontwerptraject zullen wij u vanuit onze ervaring kunnen adviseren over verschillende keuzes voor materialen, bouwmethode, indeling en afwerking van de aanbouw. Ook adviseren wij u bij de keuze van de constructie en installaties. Wilt u bijvoorbeeld vloerverwarming aanbrengen? Dan heeft dit invloed op de keuze van de vloer.

Staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact op:
06 3950 4552
info@e3dv.nl

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Snel contact en een vrijblijvende offerte op maat!

Laat uw gegevens achter

Dan bellen we u binnen 1 werkdag terug.