Diensten

Tijd besparen en dure vergissingen voorkomen! Als opdrachtgever wilt u controle houden over het resultaat, de doorlooptijd en de kosten. Wij geven u een realistische voorstelling van iedere fase van ontwerp tot uitvoering van uw project. In het onderstaand overzicht treft u een overzicht van onze belangrijkste diensten aan. 

Bouwkundige tekeningen en advies

Bouwkundig ontwerp, bestektekeningen en werktekeningen voor uw bouwproject worden in een heldere fasering volgens de eisen van het geldende Bouwbesluit opgeleverd in overleg met u als Opdrachtgever.

 

Omgevingsvergunning aanvragen

E3DV gaat voor u na of er een Omgevingsvergunning nodig is voor uw project en zorgt voor de benodigde tekeningen en documenten. Ook wordt er in een vroeg stadium al getoetst op de regels in het Bouwbesluit.

 

Omgevingswet en Kwaliteitsborging (Wkb)

E3DV heeft ervaring opgedaan met deze nieuwe manier van werken door meerdere woningbouw proefprojecten uit te voeren volgens de nieuwe Wet Kwaliteitsborging. 

 

Almere Oosterwold

Voor het bijzondere duurzaam wonen project Oosterwold hebben wij al meerdere ontwerpen voor particulieren opgeleverd en de benodigde vergunningen bij de Gemeente Almere aangevraagd en met succes verkregen.

 

3D visualisaties

Realistische 3D visualisaties van exterieur en interieur dragen bij tot een juiste beeldvorming en besluitvorming. Samen met u bekijken wij met welke soort 3D visualisatie of animatie uw project het best tot uiting komt.

 

Interesse?