Bouwkundig ontwerp

Bij het ontwerpen van een bouwproject worden verschillende tekeningen gebruikt ter ondersteuning van de besluitvorming, afhankelijk van de fase in het bouwproces. Hoe het bouwkundig ontwerp tot stand wordt op deze pagina verder uitgelegd.

Voorlopig Ontwerp

Wanneer er met u als opdrachtgever een vrijblijvende afspraak is gemaakt, komt vaak al een Programma van Eisen aan bod.
Dit is een gedetailleerd overzicht van alle wensen en eisen die u stelt aan het te bouwen project.
Met het Programma van Eisen als uitgangspunt worden de eerste schetsen gemaakt, het Voorlopig Ontwerp.

Het Voorlopig Ontwerp vertaalt zich bij ons vaak in een tekeningenset met:

  • Situatieschetsen
  • Referentiebeelden
  • Geveloverzichten
  • Plattegronden
  • Doorsneden
  • Eventueel een Artist Impression.

Deze tekeningen worden vervolgens met u besproken en zonodig aangepast. Wanneer u en andere betrokken partijen tevreden zijn kunnen wij de tekeningen verwerken tot het Definitief Ontwerp.

Definitief Ontwerp

Het Definitief Ontwerp wordt gestart nadat het Voorlopig Ontwerp is goedgekeurd. De tekeningen van het Voorlopig Ontwerp worden verder in detail uitgewerkt, waarbij zaken zoals de maatvoering, het materiaalgebruik en het ontwerp worden getoetst aan het Bouwbesluit.
In deze fase kan ook een begroting van de totale bouwkosten worden gemaakt door een calculator of een aannemer.
Nadat u als opdrachtgever het Definitief Ontwerp heeft goedgekeurd en het ontwerp voldoet aan het Programma van Eisen en aan het Bouwbesluit, wordt er gestart met de fase van de Omgevingsvergunning of Bestektekeningen.

Persoonlijke benadering

Een persoonlijke benadering is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Daarom staan we altijd voor u klaar en kunt met al uw bouwplannen en vragen bij ons terecht.

Meer weten?

Neem contact op met Mark:
06 3950 4552
info@e3dv.nl

Ontwerptekening nodig?

Wilt u meer informatie over wat E3DV voor u kan betekenen? Stuur ons een e-mail via info@e3dv.nl of neem contact met ons op via de contactpagina.