Wkb - Omgevingswet en Kwaliteitsborging

De overheid wil met de Wkb meer toezicht en controle in de bouw en een betere aansprakelijkheidsregeling, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook hoeven bouwbedrijven minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten en het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs wordt makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.

Wkb - Wat betekent dit voor u?

Wilt u na de invoering van de Wkb gaan bouwen of verbouwen, dan kunnen wij u van dienst zijn in dit proces. In onderstaand stappenplan leggen wij uit wat wij voor u kunnen betekenen:

Stap 1.

Het uitwerken van een ontwerp van het bouwwerk, persoonlijk teruggekoppeld met u in een aantal iteraties, zodat alle wensen en ideeën zijn verwerkt volgens de mogelijkheden die er zijn. Hierin zullen wij u waar nodig kunnen adviseren, keuzemogelijkheden uitwerken en aan u voorleggen. Uiteraard zullen wij ook voor u nagaan of er vergunningsvrije mogelijkheden zijn. Daarnaast toetsen wij ook in een vroeg stadium of het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit.

Persoonlijke benadering

Een persoonlijke benadering is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Daarom staan we altijd voor u klaar en kunt met al uw bouwplannen en vragen bij ons terecht.

Meer weten?

Neem contact op met Mark:
06 3950 4552
info@e3dv.nl

Stap 2.

Als u een vergunning nodig heeft, moet worden aangeven hoe uw bouwplan er uit ziet en waar u het uiteindelijke bouwwerk voor wilt gebruiken. De gemeente toetst uw plannen aan het Omgevingsplan en kijkt of het binnen de omgeving past.

E3DV zorgt voor de begeleiding tijdens dit proces en kan als gemachtigde optreden van de aanvrager. Op deze manier kunnen vragen vanuit de gemeente deskundig en snel beantwoord worden en gaat er geen onnodig tijd verloren tijdens het vergunningenproces.

Stap 3.

E3DV verzorgt het uitwerken van de benodigde bouwtechnische tekeningen en constructieberekeningen die nodig zijn voor de aannemer. Indien het bouwwerk niet vergunningsvrij kan worden gerealiseerd, dient daarnaast een onafhankelijke kwaliteitsborger ingeschakeld te worden. Deze kwaliteitsborger toetst of uw bouwplan aan de regels voldoet. Hij of zij legt vast wat de risico’s zijn en welke maatregelen moeten worden genomen om te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet. De risicobeoordeling en controlemaatregelen worden vastgelegd in een zogenoemd borgingsplan. Met dit borgingsplan doen wij voor u een bouwmelding bij de gemeente. Bij de bouwmelding geven wij tevens aan welke kwaliteitsborger u heeft gecontracteerd.

Tijdens het bouwen of verbouwen zal de kwaliteitsborger de bouw controleren. Hij of zij kijkt of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt.

Stap 4.

Als eventuele afwijkingen zijn aangepast, het bouwproject klaar is en aan alle regels voldoet, stelt de kwaliteitsborger een verklaring op. Deze verklaring sturen wij samen met het dossier dat de aannemer heeft gemaakt als gereedmelding naar de gemeente. Twee weken na deze melding mag u het nieuwe project in gebruik nemen!

E3DV ontzorgt

Zorg dat uw aannemer aan uw verwachtingen voldoet. Door overzichtelijke en professionele bouw- en constructietekeningen te overhandigen begrijpt de aannemer uw wens en weet wat er gemaakt moet worden. Zo is de verwachting tussen u en uw aannemer helder en beperkt u de kans op fouten tijdens de bouwfase die kunnen zorgen voor vertragingen en hogere kosten.

Bouwen met de nieuwe Wkb?

Wilt u meer informatie over wat E3DV voor u kan betekenen? Stuur ons een e-mail via info@e3dv.nl of neem contact met ons op via de contactpagina.