Aansprakelijkheid

Deze site van E3DV (www.e3dv.nl) is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. E3DV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Deze site bevat links naar andere internetsites. E3DV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de inhoud van de informatie op, of voor de gevolgen van het gebruik van aan deze site gelinkte internetsites van derden.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van E3DV worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy, en slechts ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Een bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te retourneren en de bestanden te verwijderen. Het is, zonder toestemming van E3DV, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. U kunt geen rechten ontlenen aan deze gegevens. E3DV is niet aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie in het bericht.

De computerbestanden zijn uitsluitend geproduceerd voor doeleinden van E3DV. Externe gebruikers mogen deze bestanden, al dan niet tegen vergoeding en met schriftelijke toestemming, ten behoeve van het op de verzendbrief/e-mail vermelde project voor hun tekenwerkzaamheden gebruiken. De stempel van E3DV mag niet van de tekeningen worden verwijderd.
Externe gebruikers kunnen E3DV nooit aansprakelijk stellen voor verschillen in maatvoering. Ook kan E3DV niet aansprakelijk gesteld worden voor latere wijzigingen in hun bestanden die van invloed zijn op de reeds verstrekte bestanden. De bewaking hiervan ligt geheel bij de externe gebruikers.
E3DV heeft zijn bestanden gecontroleerd op virussen en verklaart dat deze virusvrij zijn. Toch dient de externe gebruiker deze bestanden zelf op virussen te controleren en kan hij/zij E3DV hiervoor nooit aansprakelijk stellen.
De geleverde bestanden mogen alleen met schriftelijke toestemming van E3DV en onder dezelfde leveringsvoorwaarden aan derden ter beschikking worden gesteld. Eventuele beschadigingen kunnen niet leiden tot enige vorm van aansprakelijkheid.