Over E3DV

E3DV bestaat uit een enthousiast team van bouwkundigen met een passie voor architectuur en visualisaties.

Mark Evers is na zijn bouwkundige opleiding in 2015 gestart met bouwkundig teken- en adviesbureau Evers 3D Vision (E3DV), voert sindsdien de regie en heeft samen met een groeiend aantal partners in meerdere disciplines een brede ervaring opgebouwd, vooral in het leveren van bouwkundig tekenwerk en benodigde documenten voor het aanvragen van Omgevingsvergunningen in tal van gemeentes.

Onze bouwkundige diensten en adviezen worden op prijs gesteld door klanten in de particuliere en zakelijke sector. Het gaat hierbij van dakkapel tot volledige nieuwbouw of verbouw van woningen en kantoren, waar nodig met ontwikkelplannen, kavelplannen, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestektekeningen, constructie-, ventilatie-, BENG- en milieuprestatieberekeningen.

Wat is die '3D Vision'

Wij leven in een wereld die door menselijke invloed ruimtelijk om ons heen steeds sneller verandert. Dit heeft niet alleen betrekking op de gebouwde omgeving, maar ook binnenshuis en op alle gebieden van vormgeving.

Naast inspiratie vergt het voorstellingsvermogen en effectieve communicatie om invloed te kunnen uitoefenen op een toekomstige leefomgeving. Goede presentatie, nauwkeurigheid en uitvoerbaarheid zijn daarbij een vereiste. Wij bieden hiervoor de mogelijkheden die zijn aangegeven in onze diensten en zijn voortdurend op zoek om die te verbeteren door op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en technieken. Dit alles om uw visie met die van ons te helpen verwezenlijken.

E3DV - Hoe werken wij?

Wij werken op projectbasis en nemen opdrachten aan van particulieren, projectontwikkelaars, architecten, bouwkundige en overige bedrijven.

Een opname van de opdracht, indien nodig met bezoek op locatie, en de activiteiten die nodig zijn voor het uitwerken van een voorstel met offerte zijn daarbij altijd kosteloos en vrijblijvend.

Uw ideeën en wensen als initiatiefnemer staan voorop. De uitwerking zal zijn getoetst aan de mogelijkheden binnen het geldende Bouwbesluit. Wij zijn voorbereid op de invoering van de Wkb en hebben in dit verband al enige proefprojecten uitgevoerd.

Wij publiceren geen standaard tarieven. Onze tarieven zijn afhankelijk van de aard en de duur van de opdracht en de wijze van uitvoering en levering. Deze komen tot uitdrukking in een duidelijke fasering met een passende en scherpe offerte.

 

"

Evers 3D Vision geeft u een extra dimensie!


Martijn - Klant E3DV